Medier

"Billeder siger mere end 1000 ord og film siger mere end 1000 billeder".

Nedenfor har du mulighed for at følge med i forskellige aktiviteter vedr. græs, både i form af præsentationer, interviews, video, billeder og links.

Listen opdateres løbende, men hvis du er bekendt med medieindslag, der er relevante for Turfgrass.dk, men ikke er blevet repræsenteret ovenfor, er du velkommen til at kontakte os.