Forskning

Forskning inden for plænegræs og i særdeleshed golfgræs er en disciplin, der de sidste mange år primært er blevet udført i USA og i England.

Et af formålene med portalen turfgrass.dk er at få et overblik over dansk ekspertise og erfaring vedr. plænegræs. Dansk Golf Union samarbejder med en række danske forskningsinstitutioner - deriblandt Danmarks JordbrugsForskning - og vil på de følgende undersider samle forhåndenværende tilgængelig forskningsmateriale.

DGU har i samarbejde med lavet en undersøgelse for at få bekræftet, at plænegræsforskning er af stor betydning for spillerne. Resultater fra denne undersøgelse kan læses på det følgende link: