Brugsanvisning til mindre anvendelse af Express ST og Hussar OD

Dansk Golf Union har netop modtaget to såkaldte ”off-label godkendelser” til anvendelse af ukrudtsmidlerne Express ST og Hussar OD til bekæmpelse af ukrudt på fairways, semirough og rough.

Godkendelsen er givet på baggrund af gennemførte forsøg i efteråret 2010.

Tilladelsen til Express ST udløber den 31. oktober 2018.
Tilladelsen til Hussar OD udløber den 31. oktober 2017.

Formålet med godkendelserne er at give mulighed for ukrudtsbekæmpelse med mindre aktiv stof, og dermed bidrage til at nå det fastsatte mål om 0,1 kg aktivt stof pr. ha.

Hent de specifikke brugsanvisninger her:
Brugsanvisning Express ST og brugsanvisning Hussar OD.

Hent den fuldstændige forsøgsrapport her.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at det alene er slutbrugerens ansvar, såfremt der opstår skader i forbindelse med anvendelsen. Fuld effekt opnås normalt først efter 4-6 uger. Der bør især udvises forsigtighed med doseringen af Hussar OD, da det kan give kritiske skader på det eksisterende græs. Vi anbefaler derfor at afprøve de anviste doseringer på et mindre areal, og gøre sig sine egne praktiske erfaringer.