Rekreative græsarealer

Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidlerpå golfbaner 

I starten af 2013 har Miljøstyrelsen udarbejdet en bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner. Bekendtgørelsen fastsætter bl.a. nogle helt konkrete grænser for hvor mange pesticider hver enkelt golfbane må belaste med.

Bekendtgørelse, samt den medfølgende vejledning og indberetningsportalen "Green-data" kan findes her: Brug af sprøjtemidler på golfarealer

Godkendte plantebeskyttelsesmidler til golfbaners græsarealer

Dansk Golf Union har i samarbejde med Miljøstyrelsen udformet en liste over pesticider, der er godkendt til golfbanernes græsarealer. Her ses den samlede liste: Godkendt til golfbaners græsarealer.

Ovenstående liste opdateres kun 1 gang om året. Skal man derfor have den nyeste viden om godkendte pesticider til golfbaner, skal dette findes i middeldatabasen, hvor der søges under godkendelsesområdet "Golfbaner".

Link til middeldatasen: klik her.

Link til sprøjtejournal-skabelon til golfbaner:

Links til off-label godkendelser: