Typer af ukrudtEt broget udsnit af ukrudt. Her ses Mælkebøtte, Storkenæb og Hvid-Kløver.


Der findes flere forskellige typer af ukrudt, og det er vigtigt at kende dem, for at kunne vælge den rigtige strategi for forebyggelse og bekæmpelse. Typerne af ukrudt opdeles i to-kimbladede, en-kimbladede og mos.


Kilde: Sandmosen, KompetenceCenter for Det Grønne Område, Karin Juul Hesselsøe, Juli 2007