Bestemmelse af sygdomme

Én ting er at observere f.eks. pletter på græsbladene, men hvordan kan man finde ud af årsagen til disse pletter? Er det en mekanisk skade, der forsvinder igen? Er det mangel på næringsstoffer? Eller skyldes det en svamp, og hvordan udvikler det sig? Det kan være meget meget svært at bestemme sygdomme i græs, og skal man være helt sikker i sin sag, må man anvende mikroskop og laboratorietests.

I bestemmelsen af en sygdom må man ofte kombinere de symptomer man ser på planterne med de vækstforhold som er på stedet. Hvis symptomerne ligner en bestemt svampesygdom, må man se på om vejrforhold, græsart og øvrige påvirkende faktorer passer til denne svampesygdoms livscyklus.

I det følgende beskrives nogle af de forekommende svampesygdomme på rekreative græsarealer i Danmark.


Kilde: Sandmosen, KompetenceCenter for Det Grønne Område, Karin Juul Hesselsøe, Juli 2007


Billedgalleri over græssygdomme