Gåsebillelarver - Symptomer

Gåsebiller er en art, der hoved­sagelig er tilknyttet sandjords-egne. Skader ses hovedsageligt i eftersommeren og om efteråret efterhånden som udviklingen skrider frem og næringsbehovet stiger. Skaderne ses mest i relativt tyndt eller åbent græs f.eks. i rough eller på bunkerkanter. Et angreb kan forstærkes af råger og måger, som roder græsset op for at finde larverne.

         

Praktiske erfaringer med bekæmpelse  


Kilde: Dansk Golf Union, Torben Kastrup Petersen, 2006.