Stankelbenslarven - Symptomer

Det er larverne der forårsager skaderne, og i løbet af efteråret kan de første skader iagttages. Men det er især om foråret i april-maj måned, når larvernes næringsbehov stiger, at skaderne sker. I begyndelsen af juni ebber angrebene igen ud. Skaden sker ved at larverne gnaver på rødder og på plantedele umiddelbart over jordoverfladen. Er græssets rødder eller laveste stængeldel helt eller delvis gnavet over, så stopper græssets vækst, det bliver gult og dør til slut.

Ved alvorlige angreb kan store flager løsne sig, og et angreb forstærkes ved at råger eller måger gennemroder et areal for at finde larverne. På den anden side vil fuglenes angreb mindske antallet af de skadelige larver betydeligt.


Kilde: Dansk Golf Union, Torben Kastrup Petersen, 2006.