Insekter


Tegning af et typisk insekt

Insekterne er en af de mest talrige dyregrupper i verden, hvor langt størstedelen ikke optræder som skadedyr. De indgår i naturens kredsløb, som enten planteædere eller rovdyr.

Insekter er leddyr, hvor kroppen er sammensat af led beklædt med en fast hinde eller en skal (kutikula), som består af et hornagtigt stof (kutin).

Insekterne har to forskelligt udformede munddele:

  • Bidende (gnaver i plantedele) 
  • Sugende (en lang brod, som stikkes gennem plantevævet og suger saft).

Forvandling

De fleste insekter er æglæggende og der er stor forskel på insektet fra det kommer ud af ægget og til det er et voksent insekt. Den udvikling kaldes for forvandlingen og det særlige ved forvandlingen er, at insektets vækst udelukkende sker i larvestadiet. Insekterne har i larvestadiet ikke vinger, men det har det fuldtudviklede insekt.

Der findes to former for forvandling:

  • Ufuldstændig 
  • Fuldstændig

Ved ufuldstændig forvandling er der udover manglende vinger ofte kun en lille forskel mellem larve og imago. Det er først ved det sidste hudskifte, at vingerne bryder frem.

Ved fuldstændig forvandling er der meget stor forskel på larven og imago. Forskellen er, at der indskydes et særligt hvilestadium – puppestadiet mellem larve og imago. Larvestadiet er insekternes ernæringsperiode, og det er som regel også i denne periode, at insektet optræder som skadedyr.


Kilde: Sandmosen, KompetenceCenter for Det Grønne Område, Karin Juul Hesselsøe, Juli 2007