Filt

 
Spadediagnose fra green. Her er ca. 1-1,5 cm filt

Når græsarealer tilføres gødning og samtidig klippes ofte, vil der ophobes en del organisk materiale fra afklippet i bunden af græstæppet, som ikke nedbrydes fuldstændigt. Sammen med stængeludløbere og rødder fra græsserne kan der her ophobes så meget organisk materiale, at jordens smådyr og mikroorganismer ikke formår at nedbryde det i samme tempo som det bliver dannet. Denne ophobning af organisk materiale mellem græsset og jorden resulterer i dannelsen af et filtlag (engelsk: thatch-layer), som kan have mange konsekvenser for græsvæksten.

En ophobning af filt kan ses på alle typer af græsarealer. På greens, hvor græsafklippet normalt opsamles, kan der dannes tykke filtlag.


Kilde: Sandmosen, KompetenceCenter for Det Grønne Område, Karin Juul Hesselsøe, Juli 2007