Vanding

Græsplæner kan ikke leve uden vand. Vandingsbehovet afhænger af plænetype og jordbundsforhold. Nedbørsmængden er noimalt stor nok til at holde græssets rødder velforsynet med fugtighed, men langvarige tørkeperioder i sommertiden kan medføre, at behovet for ekstra vand øges.

Græsplæner anlagt på let sandjord påvirkes mere af tørke end græs­plæner anlagt på lerjord. Det medfører naturligt, at plæner på sandjord må vandes hyppigere en plæner på lerjord.

På sandjord kan det blive nødvendigt at vande 2 gange om ugen. På lerjord kan man nøjes med vandig 1 gang om ugen. For at erstatte vandtabet ved fordampning må der tilføres ca. 20-25 mm vand pr. uge.

Vandingen påbegyndes, når nedbørsunderskuddet er på 10-15 mm, hvilket i varme perioder vil sige efter 4-5 dages tørke.


Kilde: Selandia CEU, Undervisningskompendie af Palle Wammen Andersen, 2005.