Metoder til at løsne og lufte jorden

Selv om man forsøger at forhindre komprimering af jorden ved f.eks. at køre med brede dæk og lavt dæktryk, er en vis pakning af jorden uundgåelig.

I forbindelse med anlægsarbejdet kan der også være opstået komprimering, hvis for tunge maskiner har kørt på arealerne. En våd jord, som samtidig har et højt indhold af fine partikler som ler og finsand, vil også være mere udsat for komprimeringsskader. I en sådan jord kan der desuden dannes et såkaldt ”black layer”, der ses som et sort, komprimeret lag, der lugter råddent (af svovlbrinte). De forbindelser, der dannes i en sådan jord, er meget uhensigtsmæssige for græssets vækst.

Pakning af jorden hæmmer rodvæksten, så græsset får problemer med at optage vand og næringsstoffer. Det gør græsset svagere overfor slid, og det nedsætter konkurrenceevnen overfor ukrudt og sygdomme.

Så vidt muligt bør man undgå forhold, som kan føre til komprimeringsskader, men konstaterer man, at jorden er for hård f.eks. ved hjælp af et penetrometer, må man anvende forskellige mekaniske metoder til at løsne op og lufte vækstjorden, så græsrødderne kan få en chance igen.


Kilde: Sandmosen, KompetenceCenter for Det Grønne Område, Karin Juul Hesselsøe, Juli 2007