Komprimering

Komprimering er et udtryk for, hvor hårdt jorden er presset sammen.

Komprimering kan opstå af tre faktorer:

 • Jordtrykket 
 • Vandindhold
 • Jordens tekstur

Trykket på jorden fra færdsel er den faktor, der skaber komprimering, men omfanget af komprimeringen er afhængig af jordens vandindhold og tekstur. Jo højere vandindhold og jo højere indholdet er af fine partikler – især silt og ler – vil øge komprimeringen af jorden.

En helt sammenpresset jord har en rumvægt på 2,65 g/cm3. Optimal rodvækst i jord sker ved en rumvægt mellem 1,45 og 1,50 g/cm3. Kommer rumvægten under 1,40 g/cm3 bliver jordoverfladen for blød og ustabil til belastning. Kommer den over 1,80 g/cm3 hindres rodvækst praktisk taget helt, men grænserne er afhængige af vandindhold og planteart, samt om rødderne kan komme frem gennem sprækker og ormegange. Rumvægten for en jord kan bestemmes ved at udtage en jordprøve i en cylinder. Se nærmere i øvelsesvejledningen.

Til at beskrive komprimeringen i de øverste jordlag har man defineret begrebet marktryk. Marktrykket er vægten pr. areal oftest udtrykt i kilo pr. cm2. F.eks. vil en mand på 100 kg, som belaster en sko med 210 cm2 (str. 44) have et marktryk på 0,48 kg/cm2. Omregnet til trykbetegnelsen kPa (kilopascal) er hans marktryk (under én fod) 46,7 kPa.

Marktrykket under en maskine er i praksis tilnærmet lig trykket i dækkene. De arbejdsmaskiner som anvendes til f.eks. klipning, har normalt et marktryk som kun er lidt større end en menneskefod (dæktrykket svarer til omkring 55 kPa). Alligevel udgør det areal, som køretøjet belaster en større flade. Så samlet set er køretøjets belastning meget større end belastningen fra en person, der går henover arealet. En beregning fra den norske lærebog (Jordlære for greenkeepere, 2006) konkluderer, at komprimeringen fra en golfbil, som kører henover et græsareal er mere end 20 gange større end komprimeringen fra en person, der går henover arealet.

Unødvendig kørsel på græsarealer bør derfor generelt frarådes.


Der bør anvendes køreplader ved brug af større maskiner på græsarealer.

Når jordoverfladen belastes forplanter trykket sig nedad i jorden. Marktrykket (dæktrykket) er afgørende for belastningen i de øverste jordlag (normalt i de øverste 30 cm), mens køretøjets totalvægt påvirker komprimeringen længere nede i jorden. Uanset hvor brede hjul eller bælter man kører med, vil der ved store akselbelastning kunne ske strukturskader i dybden, som er vanskelige at oprette. 
 

 


Skadelig komprimering kan reduceres væsentligt ved at iagttage følgende punkter:

 • Dræning af arealet skal være i orden
 • Færdsel på arealet må kun foregå, når jorden er tilstrækkelig tør, dvs. at jorden slipper redskaberne og kan smuldre
 • Tilstræb hensigtsmæssige dæk på alle maskiner/redskaber
 • Få oplyst laveste tilladelige dæktryk samt dæktryksdiagram for de forskellige dæktyper ( fås hos dækfabrikanten)
 • Kontroller dæktryk og akselbelastning på alle maskinsæt inkl. last
 • Undgå dæktryk på over 0,75 kg/cm2 (ca. 75 kPa), jo lavere jo bedre
 • Undgå akselbelastning på over 4,0 tons
 • Undgå totalvægt af køretøj over 6,0 tons


Kilde: Sandmosen, KompetenceCenter for Det Grønne Område, Karin Juul Hesselsøe, Juli 2007