Kunstgræsseminar 2009

Mikroklimaet i en kunstgræsbane
ved Anne Mette Dahl Jensen, Skov & Landskab, Københavns Universitet