Vandindvinding

DGU nedsatte i 2002 en foreløbig arbejdsgruppe, som fik til formål at udarbejde “retningslinier for optimal vanding af greens og teesteder”. Arbejdsgruppen bestod af:

  • Torben Søndergård, formand, Fredensborg Golf Club
  • Bente Mortensen, DGU bane-og miljøkonsulent
  • Eigil Hansen, Odense Golfklub
  • Henning Grann, Fredensborg Golf Club

Arbejdsgruppen begyndte sit arbejde i efteråret 2002 og udarbejdede som sin første opgave en Projektkvalificering, som i starten af 2003 blev godkendt af DGU´s Projektkoordineringsgruppe. Gruppen har afholdt omkring 10 arbejdsmøder, som hovedsageligt har koncentreret sig om:

  • at danne sig et overblik over “the state of the art” omkring vanding og vandingsudstyr.
  • at foretage et litteraturstudie over såvel danske som udenlandske rapporter om vandingsbehov og vandingspraksis.
  • at sikre sig, at gruppens arbejde vil resultere i anbefalinger, som klubberne vil finde nyttige og praktisk anvendelige.

Link til rapport

Kilde: Dansk Golf Union, Torben Kastrup Petersen, 2006.