Pesticider

Udvaskning af pesticider fra golfbaner har stor bevågenhed, specielt i relation til beskyttelse af vores grundvand.

Følgende forskningsprojekter beskæftiger sig med denne problemstilling: