Afsluttet forskning og forsøg

Dansk Golf Union har i mange år støttet forskning i relation til golfsporten, for herigennem at være med til at udvikle en bæredygtig arealanvendelse. De gennemførte projekter har haft fokus på pesticidfri pleje, vanding, gødning og alternativ bekæmpelse af skadevoldere.

Den fremtidige forskning koordineres fremover primært i nordisk regi, hos den skandinaviske forskningsfond "Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF)".

Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation – en nordisk forskningsfond

”Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation” blev stiftet i marts 2001 af golfforbundene i Danmark, Sverige, Finland, Norge samt Swedish Greenkeeper Association. Formålet med stiftelsen er at igangsætte og give økonomisk støtte til miljørelaterede forskningsprojekter på golfbaner i Skandinavia.

Et af formålene med stiftelsen er at dokumentere de miljømæssige konsekvenser som en golfbane medfører. Ideen med stiftelsen er, at man ved at samle og koordinere initiativer i de nordiske landene kan øge kvaliteten af forskningsprojekterne. 

STERF har i slutningen af 2009 udgivet en folder, der beskriver, hvilke økonomiske fordele der er opnået gennem forskning og udvikling for golfbaner. Folderen kan ses herunder i pdf-format.

STERF Udgiver hvert år en årbog.som ses herunder pdf -format

Årbog 2015

Årbog 2014

 

Årbog 2013

 

Årbog 2011

Årbog 2010

Årbog 2009   

Årbog 2008

Årbog 2007

 Årbog 2006

 

Fonden har prioriteret at støtte syv forskellige forskningsområder:

  • Bæredygtigt drift af golfbaner
  • Sygdomskontrol og vinterstress
  • Biodiversitet på golfbanen
  • Miljøvenlig banekonstruktion
  • Effektiv udnyttelse af vand og næringsstoffer
  • Udvikling af bæredygtige græssorter
  • Begrænsning af klimapåvirkninger
     

Rekvirer mere information

Torben Kastrup Petersen
Dansk Golf Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Tlf: 43262709
E-mail: tkp@dgu.org