Publikationer

Publikationer er opdelt i følgende kategorier:

og er en god indfaldsvinkel til publicerede forskningsresultater og erfaringer bidraget af hhv. forskere og plænegræseksperter.

Derudover har Martin Pedersen indvilget i at hans anerkendte bog "Græsplæner - Principper & Funktioner" bliver digitaliseret og lagt på turfgrass.dk.